Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1406852

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1406852

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1406852
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst commissie van 8 april 2015
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:06
   
Vergadering - Bestuur en Middelen op Locatie! - dinsdag 21 april 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de commissiegriffier.