Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1406485

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1406485

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1406485
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken uitvoering jeugdhulp
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 08-01-2015 14:00:12
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken uitvoering jeugdhulp
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Haksteeg, 770 4716
Datum B&W Besluit 16-12-2014
Gerelateerde zaak 1335156
Agendacommissie 14-01-2015
Adviescommissie 20-01-2015
Raad 17-02-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Graag nemen wij u mee in de laatste stappen die wij gezet hebben om per 1 januari 2015 gereed te zijn voor de uitvoering van de jeugdhulp. We blikken eerst kort terug op de kaders die uw raad in 2014 heeft gesteld voor de uitvoering van de jeugdhulp. Vervolgens informeren wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot de thema's herschikking budget Bureau Jeugdzorg, financieel kader, het calamiteitenplan, nadere regels en beleidsregels bij de Verordening Jeugdhulp en de opdracht aan de Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid voor de organisatie en samenstelling Jeugdteams. Daarnaast informeren wij u over het resterend jeugdhulpbudget en de lokale uitvoeringsagenda Jeugd. Dordrecht heeft als maatschappelijk doel gesteld dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien en kansen krijgen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te kunnen doen. We hebben ons als doel gesteld om te komen tot vernieuwing van het jeugdstelsel. We veronderstellen dat versterking van preventie en lichte ambulante hulp leiden tot een afname van het beroep op en de kosten van dure vormen van jeugdhulp. Met de lokale uitvoeringsagenda Jeugd willen wij deze vernieuwing gaan realiseren.

Gepubliceerd 08-01-2015