Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1406474

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1406474

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1406474
Onderwerp Raadsinformatiebrief over inlichtingen inzake uitslag onderzoek draagvlak voor invoering betaald parkeren in het gebied tussen de Noordendijk, de Oranjelaan en de Groenedijk
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-01-2015 14:00:12
Onderwerp Raadsinformatiebrief over inlichtingen inzake uitslag onderzoek draagvlak voor invoering betaald parkeren in het gebied tussen de Noordendijk, de Oranjelaan en de Groenedijk
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Stehouwer, 770 4912
Datum B&W Besluit 16-12-2014
Gerelateerde zaak 1335098
Agendacommissie 14-01-2015
Raad 17-02-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In deze raadinformatiebrief is de uitslag opgenomen van het onderzoek naar het draagvlak van de invoering van betaald parkeren in het gebied tussen de Noordendijk, Oranjelaan en Groenedijk. In het gehele onderzoeksgebied hebben voldoende respondenten online gestemd om van een meerderheid te spreken. Uit de resultaten blijkt dat een meerderheid van de geadresseerden tegen invoering van parkeerregulering in bovengenoemd gebied stemt. Deze uitslag zorgt er voor dat er in ieder geval géén parkeerregulering ingevoerd wordt per 1 januari 2015 in het gebied tussen de Noordendijk, Oranjelaan en Groenedijk. De reacties uit de buurt en deze uitslag wordt opgenomen in de integrale visie over de parkeerregulering in het gebied Stadswerven. Deze visie wordt in 2015 aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden.

Gepubliceerd 08-01-2015