Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1406344

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1406344

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1406344
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Dordtse Kil, locatie Dordtse Kil III-zuidwest
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-01-2015 14:00:12
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Dordtse Kil, locatie Dordtse Kil III-zuidwest
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JAK Niemantsverdriet, 770 4901
Datum B&W Besluit 16-12-2014
Gerelateerde zaak 1333340
Agendacommissie 14-01-2015
Raad 17-02-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Aan de randen van het bedrijventerrein Dordtse Kil III gelden lagere bouwhoogten. In een aantal gevallen blijkt de bouwhoogte (8 en 12 meter) onvoldoende voor bedrijven met een grote ruimtebehoefte, die vaak een bouwhoogte van 12 14 meter willen realiseren. Deze situatie doet zich voor in het zuidwestelijk plandeel, waar zich een bedrijf wil vestigen dat behoefte heeft aan een bouwhoogte van minimaal 14 meter. Als de bouwhoogte wordt verhoogd kan naar verwachting in het 2e kwartaal 2015 met de bouw worden gestart. Ter hoogte van het plangebied is de Wieldrechtse Zeedijk niet bewoond, zodat de verhoging van de bouwhoogte geen belangen van direct omwonenden raakt. Uit overleg met bewoners van de Wieldrechtse Zeedijk die meer op afstand wonen is gebleken dat tegen verhoging van de bouwhoogte in het zuidwestelijk plandeel geen overwegende bezwaren bestaan. Gezien het belang van snelle besluitvorming is besloten af te zien van inspraak. Het bestemmingsplan is in oktober 2014 in ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan kan thans worden vastgesteld. Over het bestemmingsplan bent u geïnformeerd met raadsinformatiebrief van 16 september 2014 (ontwerp).

Gepubliceerd 08-01-2015