Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1406332

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1406332

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1406332
Onderwerp Afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake de uitbreiding Laan der Verenigde Naties 111
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-01-2015 14:00:12
Onderwerp Afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake de uitbreiding Laan der Verenigde Naties 111
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JAK Niemantsverdriet, 770 4901
Datum B&W Besluit 16-12-2014
Gerelateerde zaak 1333285
Agendacommissie 14-01-2015
Raad 17-02-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Door Autobedrijf Mulder is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van de bedrijfsbebouwing op het perceel Laan de Verenigde Naties 111. Omdat de aanvraag niet past in het bestemmingsplan wordt tevens medewerking gevraagd aan afwijking van dat plan. Voorwaarde voor medewerking is, dat de gemeenteraad verklaart daartegen geen bedenkingen te hebben. Op 14 oktober 2014 heeft u ingestemd met het afgeven van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Er zijn geen zienswijzen ingediend, zodat de definitieve afgifte van de verklaring van geen bedenkingen kan plaatsvinden en aansluitend de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Gepubliceerd 08-01-2015