Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1406332

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1406332

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1406332
Onderwerp Afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake de uitbreiding Laan der Verenigde Naties 111
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-01-2015 14:00:12
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake de uitbreiding Laan der Verenigde Naties 111 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake de uitbreiding Laan der Verenigde Naties 111 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake de uitbreiding Laan der Verenigde Naties 111 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1. Ruimtelijke onderbouwing Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1333285 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1340274 Raadsbesluit