Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1406332

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1406332

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1406332
Onderwerp Afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake de uitbreiding Laan der Verenigde Naties 111
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-01-2015 14:00:12
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 februari 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 14 januari 2015 19:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 17 februari 2015.