Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1402930

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1402930

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1402930
Onderwerp Opening en vaststellen agenda, mededelingen
Ingekomen/gepubliceerd 10-12-2015 13:53:16
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De fracties van CU/SGP en PvdA dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in (respectievelijk M1 agendapunt 48 en M2 agendapunt 49). De fractie van het CDA kondigt aan zo mogelijk - in afwachting van het antwoord van de wethouder - met een motie vreemd aan de orde van de dag te zullen komen. NB: deze motie vreemd aan de orde van de dag is ingediend en als M13 agendapunt 50 aan de agenda toegevoegd. De raadsinformatiebrief over aanpak leegstand Binnenstad (agendapunt 47) wordt als ter kennisname stuk behandeld en is daarmee als bespreekstuk van de agenda gehaald. De agenda is gewijzigd vastgesteld.