Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1402871

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1402871

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1402871
Onderwerp Opening, vaststellen agenda en mededelingen
Ingekomen/gepubliceerd 30-04-2015 11:44:06
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 mei 2015 14:00
Besluit:

De agendapunten 23 en 24 zijn afgevoerd van de agenda. 23 komt terug in de volgende raadsvergadering als de uitwerking door het college van optie 6 bijtijds wordt aangeleverd. Anders 30 juni. 24 komt terug op 16 juni nadat de nieuwe informatie van wethouder Mos van vandaag is besproken in de commissie Bestuur.
Aan de agenda wordt punt 26 toegevoegd: Motie Vreemd aan de Orde van de PvdA. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.