Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1401731

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1401731

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1401731
Onderwerp Raadsinformatiebrief over wijzigingsplan Zuidendijk 551
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-01-2015 14:00:12
Onderwerp Raadsinformatiebrief over wijzigingsplan Zuidendijk 551
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 770 4899
Datum B&W Besluit 09-12-2014
Gerelateerde zaak 1328912
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Voor het perceel Zuidendijk 551 is een bouwplan ontwikkeld dat voorziet in de sloop van de aanwezige (voormalige) agrarische bebouwing en het in plaats daarvan oprichten van een burgerwoning. Dit bouwplan voldoet aan de eisen van de ruimte-voor ruimteregeling uit het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch. De initiatiefnemer heeft de inspraak met omwonenden georganiseerd en de uitkomsten daarvan gaven geen aanleiding om het plan aan te passen of van realisering af te zien. Om het bouwplan uit te kunnen voeren dient een wijzigingsplan te worden opgesteld. Wij hebben besloten in te stemmen met het bijgaande conceptwijzigingsplan, het volgen van de wijzigingsprocedure daarvoor en het voeren van het wettelijk voorgeschreven overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro. Tevens hebben wij het voornemen het wijzigingsplan in ontwerp ter visie te leggen wanneer het bovengenoemde overleg geen aanleiding geeft het plan aan te passen.

Gepubliceerd 08-01-2015