Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1401720

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1401720

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1401720
Onderwerp Vaststellen jaargesprekken verbonden partijen
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-01-2015 14:00:12
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen jaargesprekken verbonden partijen Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen jaargesprekken verbonden partijen Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen jaargesprekken verbonden partijen Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Vaststellen jaargesprekken verbonden partijen B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1335961 Raadsbesluit