Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1401718

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1401718

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1401718
Onderwerp Beschikbaar stellen krediet vervanging audiovisuele apparatuur Stadhuis en wijzigen begroting
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2014 12:43:55
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 december 2014 14:00
Besluit:

Bij het vaststellen van de agenda heeft de raad besloten dit agendapunt als hamerstuk te behandelen.


De raad stemt in met het voorstel. De fractie BVD legt een stemverklaring af.