Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1401718

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1401718

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1401718
Onderwerp Beschikbaar stellen krediet vervanging audiovisuele apparatuur Stadhuis en wijzigen begroting
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2014 12:43:55
Onderwerp Beschikbaar stellen krediet vervanging audiovisuele apparatuur Stadhuis en wijzigen begroting
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 77 04984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.W. Schuurman, 770 5027
Datum B&W Besluit 09-12-2014
Gerelateerde zaak 1330974
Datum verzending 11-12-2014
Raad 16-12-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De gemeenteraad heeft op 20 mei jl. besloten tot het vervangen van de audiovisuele apparatuur. Doel is de apparatuur up-to-date te brengen. Voordat uitvoering ter hand kan worden genomen moet de gemeenteraad krediet beschikbaar stellen. Ook moet de begroting worden gewijzigd om de jaarlijkse lasten voor afschrijving, rente en onderhoud te dekken. Dekking is gevonden binnen het bestaande budget voor exploitatie van het Stadhuis en middelen voor huisvesting van de ambtelijke organisatie. Na besluitvorming door de gemeenteraad start de aanbesteding. De werkzaamheden worden uiterlijk in het zomerreces 2015 uitgevoerd.

Gepubliceerd 11-12-2014