Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1401518

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1401518

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1401518
Onderwerp Vaststellen fractievergoeding 2013
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2014 12:43:53
Onderwerp Vaststellen fractievergoeding 2013
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar F.M. Lagerveld
Datum B&W Besluit 09-12-2014
Datum verzending 11-12-2014
Raad 16-12-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad krijgen jaarlijks bij wijze van voorschot een vergoeding voor de fractiekosten. Na het afleggen van rekening en verantwoording door de fracties en controle door de accountant stelt de raad de vergoedingen over het voorafgaande kalenderjaar definitief vast. In 2013 is aan voorschotten in totaal een bedrag van € 126.384 uitgekeerd aan de fracties. Na ontvangst van alle verantwoordingen en onderliggende gegevens heeft de accountant op 3 december 2014 zijn rapport van bevindingen aangeboden. Dit rapport, dat voor zichzelf spreekt, treft u als bijlage aan. Bij de fracties van VVD en VSP zijn de toegestane reserves hoger dan de vergoeding, zodat deze fracties het verschil moeten terugstorten. Het presidium stelt u voor de bedragen over 2013 als bedoeld in artikel 11 van de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractievergoeding 2013 vast te stellen als aangegeven in bijgaand ontwerpbesluit.

Gepubliceerd 11-12-2014