Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1400513

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1400513

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1400513
Onderwerp Benoemen/aanwijzen voorzitters, plv. voorzitters en gespreksleiders (adviescommissie, auditcommissie en CTOO)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2014 12:43:53
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 december 2014 14:00
Besluit:

De raad besluit de voorzitters, plv. voorzitters en gespreksleiders (adviescommissie, auditcommissie en CTOO) te benoemen/aan te wijzen. De fracties D66, PvdA, GroenLinks, SP, VSP (allen tegen) en BVD leggen een stemverklaring af.