Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1400513

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1400513

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1400513
Onderwerp Benoemen/aanwijzen voorzitters, plv. voorzitters en gespreksleiders (adviescommissie, auditcommissie en CTOO)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2014 12:43:53
Onderwerp Benoemen/aanwijzen voorzitters, plv. voorzitters en gespreksleiders (adviescommissie, auditcommissie en CTOO)
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Benoemingen / Aanwijzingen
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar F.M. Lagerveld
Datum B&W Besluit 08-12-2014
Datum verzending 11-12-2014
Raad 16-12-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De pilot Verbetering Vergaderstelsel loopt 1 januari 2015 af. Inmiddels is de pilot geëvalueerd. Het voorstel is dat voor iedere commissie een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een gespreksleider benoemd zal worden. De benoeming loopt tot het zomerreces. In de tussentijd zullen functioneringsgesprekken met de gespreksleiders plaatsvinden. Na deze gesprekken volgt verdere besluitvorming over het vervolg. Daarnaast worden hierbij de voorzitters (en plv.) van de auditcommissie en CTOO aangewezen.

 

Gepubliceerd 11-12-2014