Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1395337

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1395337

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1395337
Onderwerp Brief van de heer Verhoef over de begroting 2015
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 09-12-2014 16:17:26
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 9 december 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.