Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1395019

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1395019

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1395019
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over faciliteiten Jubal
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 09-12-2014 16:17:25
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 17 maart 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Drie insprekers van Jubal - Hans Kloppert (voorzitter Jubal), John Franken (namens het instructieteam/staff) en Bram Hubregtse (ouder Jong Jubal lid en Jubal lid) De Wethouder geeft aan dat er deze maand nog een gesprek gevoerd wordt met Rijkswaterstaat over de locatie Krabbegors. Het onderbrengen van Jubal staat daarbij niet bovenaan de lijst, maar er zal zeker onderzocht worden wat er mogelijk is.


Dit stuk kan afgehandeld worden beschouwd.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 december 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Het CDA zou deze antwoorden graag bespreken waarbij de bespreking zich richt op de toekomst van Jubal en de rol van de gemeente hierin. PvdA, D66 en GL steunen het CDA hierin.