Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1393658

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1393658

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1393658
Onderwerp Raadsinformatiebrief over 2 zienswijzen in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst Binnenhavengeld
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 09-12-2014 16:17:25
Onderwerp Raadsinformatiebrief over 2 zienswijzen in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst Binnenhavengeld
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 96 - Havens
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A de Ruiter, 770 4614
Datum B&W Besluit 25-11-2014
Gerelateerde zaak 1324414
Agendacommissie 09-12-2014
Adviescommissie nvt
Raad 16-12-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 30 september heeft het college een besluit genomen om samen met het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeenten Zwijndrecht en Papendrecht een samenwerkingsovereenkomst Binnenhavengeld aan te gaan en dit besluit vrij te geven voor inspraak. Als gevolg van een aantal tussentijdse wijzigingen in de oorspronkelijke planning heeft de raad op 28 oktober 2014 reeds besloten om geen wensen en bedenkingen te uiten tegen de Samenwerkingsovereenkomst Binnenhavengeld, terwijl de inspraaktermijn nog niet helemaal was afgerond. De reactietermijn van de inspraak liep tot 19 november 2014. Er zijn 2 inspraakreacties binnengekomen: op 13 november 2014 van de Algemeene Schippers Vereeniging en op 13 november 2014 van BLN - Koninklijke Schuttevaer. Formeel gezien is deze laatste zienswijze alleen ingediend bij de gemeente Zwijndrecht en Papendrecht, maar in het kader van de samenwerking beschouwen we deze zienswijze ook als zijnde gericht aan de gemeente Dordrecht. De zienswijzen geven het college geen aanleiding om het (voorgenomen) besluit te herzien. Voor de volledigheid willen wij u hierbij informeren over de ingediende zienswijzen.

Gepubliceerd 09-12-2014