Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1393647

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1393647

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1393647
Onderwerp Raadsinformatiebrief over kwaliteitscriteria VTH Omgevingsdienst ZHZ
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-12-2014 16:17:25
Onderwerp Raadsinformatiebrief over kwaliteitscriteria VTH Omgevingsdienst ZHZ
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 174 - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Hoff, 770 4837
Datum B&W Besluit 25-11-2014
Gerelateerde zaak 1318857
Agendacommissie 9-12-2014
Raad 16-12-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Begin 2013 is de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) gestart met een traject om met ingang van 2015 te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Uit een zelfevaluatie bleek dat de OZHZ op veel punten al voldeed. Voor de ontwikkelpunten is een verbeterplan vastgesteld. De OZHZ is goed op weg om aan de landelijke criteria te voldoen. Het college wil de raad over dit traject informeren.

Gepubliceerd 09-12-2014