Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1393542

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1393542

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1393542
Onderwerp Geen wensen/bedenkingen uiten betreffende einde samenwerking Multi inzake ontwikkeling Gezondheidspark
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-12-2014 16:17:25
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Geen wensen/bedenkingen uiten betreffende einde samenwerking Multi inzake ontwikkeling Gezondheidspark en wijzigen begroting conform comptabiliteitsvoorstel Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding bijlage 3 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Geen wensen/bedenkingen uiten betreffende einde samenwerking Multi inzake ontwikkeling Gezondheidspark en wijzigen begroting conform comptabiliteitsvoorstel Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Geen wensen/bedenkingen uiten betreffende einde samenwerking Multi inzake ontwikkeling Gezondheidspark en wijzigen begroting conform comptabiliteitsvoorstel Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2a plangebied met zones Gezondheidspark Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2b oppervlakte plangebied Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 4 Begrenzing deel gronden in strategische grondvoorraad Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 5 Voorbereiding Middenzone- offerte specificatie voorbereidingskrediet gzp 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 6 Comptabiliteitsvoorstel wijziging begroting Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Geen wensen/bedenkingen uiten betreffende einde samenwerking Multi inzake ontwikkeling Gezondheidspark en wijzigen begroting conform comptabiliteitsvoorstel B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1328085 Raadsbesluit