Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1393541

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1393541

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1393541
Onderwerp Akkoord gaan inzake wijziging stedenbouwkundig plan Stadswerven Vlek E + Wervenpark
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-12-2014 16:17:24
Onderwerp Akkoord gaan inzake wijziging stedenbouwkundig plan Stadswerven Vlek E + Wervenpark
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 110 - Stadswerven
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Hoff, Dick van 't (D.C.) 0184 495960
Datum B&W Besluit 25-11-2015
Gerelateerde zaak 1317161
Datum verzending 04-12-2014
Agendacommissie 14-01-2015
Adviescommissie 20-01-2015
Raad 17-02-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In januari 2011 is het stedenbouwkundig plan Stadswerven vastgesteld, met een grootschalige bedrijfsmatige ontwikkeling in het deelgebied Papendrechtsestraat (vlek E) (tekening 1). Sindsdien is de markt veranderd. De vraag naar (grootschalige) kantorenbouw is sterk afgenomen. In het traject Richting Kiezen en de daarop gebaseerde besluitvorming over Stadswerven in december 2013 is de omvang van de kantorenbouw sterk teruggebracht en wordt meer aan kleinschaliger projecten gedacht. In dat verband is dit deelgebied onder de loep genomen.

Gepubliceerd 09-12-2014