Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1390614

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1390614

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1390614
Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening Dordrecht, Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht en parkeertarieven 2015
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 20-11-2014 13:04:36
Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening Dordrecht, Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht en parkeertarieven 2015
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Stehouwer, 770 4912
Datum B&W Besluit 18-11-2014
Gerelateerde zaak 1318427
Agendacommissie 25-11-2014
Termijn agenda (mits vragen 5/12 zijn beantwoord)
Raad 09-12-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Hierbij bieden wij u aan de geactualiseerde Parkeerverordening Dordrecht, de geconsolideerde Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht, inclusief publiekrechtelijke parkeertarieven 2015 en de privaatrechtelijke parkeertarieven 2015 aan. De vaststelling van de verordeningen en de publiekrechtelijke parkeertarieven betreft een raadsbevoegdheid. Het vaststellen van de privaatrechtelijke parkeertarieven is een collegebevoegdheid. Op 18 november 2014 heeft ons college de privaatrechtelijke parkeertarieven 2015 vastgesteld, welke ter kennisname aan u worden voorgelegd.

Gepubliceerd 20-11-2014