Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1389353

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1389353

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1389353
Onderwerp Raadsinformatiebrief over herijking onderwijshuisvestingbeleid
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 20-11-2014 14:47:10
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over herijking onderwijshuisvestingbeleid Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 1318605 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype 4. Definitief Startnotitie Herijking onderwijshuisvestingsbeleid.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Beleidsuitgangspunten Onderwijshuisvesting VO en VSO Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Beleidsuitgangspunten Onderwijshuisvesting PO/SO en KO Dordrecht Algemeen