Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1389032

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1389032

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1389032
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over ruimtelijke ontwikkeling omgeving Joop den Uylstraat
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 20-11-2014 14:57:20
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over ruimtelijke ontwikkeling omgeving Joop den Uylstraat
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Gepubliceerd 20-11-2014