Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1384876

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1384876

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1384876
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Tussenevaluatie Housing First Dordrecht, Meerwaarde voor nieuw beleid?
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 20-11-2014 14:47:10
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Tussenevaluatie Housing First Dordrecht, Meerwaarde voor nieuw beleid?
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar YJM Naaijkens, 770 4742
Datum B&W Besluit 11-11-2014
Gerelateerde zaak 1298993
Termijn agenda in 2015 apart agenderen
Adviescommissie 09-12-2014
Raad 31-03-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het OCD heeft onderzocht of Housing First een geschikt instrument kan zijn om mensen zelfstandig te laten wonen. Housing First wordt ingezet voor daklozen die niet met anderen in een huis kunnen wonen vanwege ernstige gedragsproblemen. Er wordt uitgegaan van de cliƫnt en er wordt direct gewerkt aan het opbouwen van een netwerk en/of herstel van oude netwerken. Er worden een aantal treden op de woonladder overgeslagen. De resultaten zijn positief: de kwaliteit van leven is aanzienlijk verbeterd en de overlast blijft beperkt. De kosten zijn aanzienlijk goedkoper dan intramurale voorzieningen.

Gepubliceerd 20-11-2014