Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1384876

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1384876

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1384876
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Tussenevaluatie Housing First Dordrecht, Meerwaarde voor nieuw beleid?
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 20-11-2014 14:47:10
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
1389342 Nee Vaststellen verordening beschermd wonen en opvang S.V. Vooren programma 05-02-2015
1432975 Nee Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie PvdA over nachtopvang dak- en thuislozen S.V. Vooren programma 05-02-2015