Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1384876

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1384876

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1384876
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Tussenevaluatie Housing First Dordrecht, Meerwaarde voor nieuw beleid?
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 20-11-2014 14:47:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 31 maart 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie SP legt een stemverklaring af.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 17 maart 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De agendapunten 11 t/m 14 worden in gezamenlijkheid besproken.


Inspreker Dhr van der Bout geeft aan ideeën te hebben hoe nog beter om te gaan met het vraagstuk rondom de daklozenopvang. De commissie nodigt hem uit hierover stukken en cijfers te leveren, waarna ze daar binnen de commissie verder over kunnen spreken.


Vanuit het Leger des Heils sluiten aan: mw Blaak en dhr de Jong.


Het stuk kan voor kennisgeving naar de raad van 31 maart 2015.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 december 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie plaatst deze brief op de voorraadlijst om in het nieuwe jaar rustig met elkaar stil te staan bij dit boeiende project en te bekijken wat voor meerwaarde dit heeft voor beleid in de toekomst.