Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1384874

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1384874

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1384874
Onderwerp Raadsinformatiebrief over realisatie tijdelijk parkeerterrein Steegoversloot
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2014 16:27:26
Onderwerp Raadsinformatiebrief over realisatie tijdelijk parkeerterrein Steegoversloot
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C Meijer, 770 4272
Datum B&W Besluit 11-11-2014
Gerelateerde zaak 1293420
Agendacommissie 18-11-2014
Raad 25-11-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Met deze brief willen we u graag informeren over de realisatie van het tijdelijke parkeerterrein Steegoversloot.
Gepubliceerd 12-11-2014