Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1384872

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1384872

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1384872
Onderwerp Vaststellen algemeen belang verklaring enkele economische activiteiten
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2014 15:42:50
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen algemeen belang verklaring enkele economische activiteiten Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen algemeen belang verklaring enkele economische activiteiten Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen algemeen belang verklaring enkele economische activiteiten Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Zienswijze SDK verhuur maatsch. vastgoed. Bijlage
Icoon voor documenttype Gespreksverslag zienswijze SDK Bijlage
Icoon voor documenttype Eindverslag inzageprocedure Bijlage
Icoon voor documenttype Vaststellen algemeen belang verklaring enkele economische activiteiten B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1319743 Raadsbesluit