Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1384872

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1384872

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1384872
Onderwerp Vaststellen algemeen belang verklaring enkele economische activiteiten
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2014 15:42:50
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 9 december 2014 19:45
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Beter Voor Dordt legt een stemverklaring af.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 18 november 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie vindt dit een boeiend thema, mede in relatie tot de motie over vastgoed (BVD) en de Agenda voor de Stad (D66) en zou hier graag op korte termijn over willen spreken. Het stuk wordt geagendeerd voor de commissievergadering van 25 november a.s.