Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1384867

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1384867

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1384867
Onderwerp Vaststellen Legesverordening 2015
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2014 15:42:50
Onderwerp Vaststellen Legesverordening 2015
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.J. van de Wijngaard, 770 4157
Datum B&W Besluit 11-11-2014
Gerelateerde zaak 1314045
Datum verzending 13-11-2014
Agendacommissie 18-11-2014
Adviescommissie nvt
Raad 25-11-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het kader van de jaarlijkse vaststelling van tariefsverordeningen voor het begrotingsjaar 2015 leggen wij u een voorstel voor tot vaststelling van de Legesverordening 2015. In de Legesverordening zijn de tariefsaanpassingen voor 2015 en overige aanpassingen verwerkt. U bent inmiddels ook bekend met het separate voorstel "verhogen legestarieven Wabo en bekrachtigen nieuwe tarieven bij vaststellen Legesverordening 2015" (RIS-dossier 1368791) over wijziging van titel 2 van de tarieventabel behorend bij de legesverordening.
Gepubliceerd 13-11-2014