Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1384860

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1384860

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1384860
Onderwerp Afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake de omgevingsvergunning voor het oprichten van 4 windmolens in het gebied Dordtse Kil IV
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2014 09:34:21
Onderwerp Afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake de omgevingsvergunning voor het oprichten van 4 windmolens in het gebied Dordtse Kil IV
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Niemantsverdriet, 770 4901
Datum B&W Besluit 11-11-2014
Gerelateerde zaak 1314614
Agendacommissie 18-11-2014
Raad 25-11-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is een aanvraag ingediend voor het oprichten van 4 windmolens in het gebied Dordtse Kil IV. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd de vergunning te verlenen. Omdat de windmolens op grond van het bestemmingsplan niet zijn toegestaan houdt de aanvraag tevens het verzoek in tot afwijking van het bestemmingsplan. Voorwaarde voor verlening van de vergunning is dat de gemeenteraad verklaart daartegen geen bedenkingen te hebben. Op 24 juni 2014 heeft de gemeenteraad al besloten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Inmiddels heeft de provincie de ontwerpvergunning en de ontwerpverklaring, met bijbehorende stukken, ter inzage gelegd. Zienswijzen zijn naar voren gebracht door bewoners van de buurtschap De Wacht (Binnenmaas), 2 bewoners aan de Rijksstraatweg (nabij locatie Transberg) en de gemeente Binnenmaas. De provincie heeft de zienswijzen beoordeeld en komt tot de conclusie dat deze na afweging van de in geding zijnde belangen niet gegrond zijn en dat de omgevingsvergunning kan worden verleend. Voordat hiertoe kan worden overgegaan moet de gemeenteraad een besluit nemen omtrent het afgeven van de (definitieve) verklaring van geen bedenkingen.
Gepubliceerd 13-11-2014