Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1384856

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1384856

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1384856
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Schil, locatie skatepark Wilgenbos
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2014 12:34:21
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Schil, locatie skatepark Wilgenbos
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 11-11-2014
Gerelateerde zaak 1312615
Datum verzending 13-11-2014
Agendacommissie 18-11-2014
Raad 25-11-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Tussen en onder de bruggen van Dordrecht naar Zwijndrecht is al sinds 2001 een skatepark aanwezig. Er zijn plannen ontwikkeld om de bestaande inrichting van het skatepark te upgraden. Voor de uitvoering daarvan is een omgevingsvergunning nodig. In het geldende bestemmingsplan "Schil" is het bestaande skatepark niet genoemd in de daar opgenomen bestemmingen "Verkeer" en "Verkeer - Railverkeer". Daardoor is de huidige skatebaan formeel in strijd en valt deze onder het overgangsrecht. Op basis van de daarvoor geldende regels kan nu geen omgevingsvergunning worden verleend. Om de omissie op te heffen is de "2e herziening bestemmingsplan Schil, locatie skatepark Wilgenbos" opgesteld. Via deze bestemmingsplanherziening wordt het huidige skatepark positief bestemd en kan de upgrading worden uitgevoerd. Het bestemmingsplan is in ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan thans worden vastgesteld. Over het ontwerpbestemmingsplan bent u geïnformeerd met een raadsinformatiebrief d.d. 9 september 2014.
Gepubliceerd 12-11-2014