Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1382255

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1382255

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1382255
Onderwerp Raadsinformatiebrief over bedrijfsevaluatie van poppodium Bibelot en bepalen subsidieniveau
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 11-11-2014 10:44:06
Onderwerp Raadsinformatiebrief over bedrijfsevaluatie van poppodium Bibelot en bepalen subsidieniveau
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar G Jochems, 770 4728
Datum B&W Besluit 04-11-2014
Gerelateerde zaak 1314731
Adviescommissie 27-01-2015
Raad 17-02-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In een raadsvoorstel uit 2013 inzake de subsidiebepaling van Bibelot is aangegeven dat er in 2014 een evaluatieonderzoek uitgevoerd zou worden naar de prestaties van Bibelot. Deze evaluatie is door het externe adviesbureau Signo&S uitgevoerd. Het rapport met bevindingen en aanbevelingen is als bijlage bijgevoegd. Op grond van deze bevindingen en aanbevelingen besluit het college om de subsidie aan Bibelot in 2015 vast te stellen op het niveau van 2014 en om voor 2016 het subsidieniveau af te bouwen met € 50.000,--.

Gepubliceerd 11-11-2014