Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1380956

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1380956

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1380956
Onderwerp **GEHEIM** Geen wensen en bedenkingen uiten inzake vaststellingsovereenkomst en vaststellen grondexploitatie Leerpark
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2014 15:42:51
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 november 2014 19:45
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 18 november 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie spreekt kort in beslotenheid over de vaststellingsovereenkomst en de grondexploitatie en besluit dit stuk als hamerstuk door te geleiden naar de raad.