Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 138029

Gemeente Dordrecht

Dossier - 138029

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 138029
Onderwerp Raadsinformatiebrief over cameratoezicht Leerpark
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 25-02-2009 08:58:26
Onderwerp Raadsinformatiebrief over cameratoezicht Leerpark
Programma Veiligheid
Onderwerplijstnr 14 - Cameratoezicht
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder R.J.G. Bandell
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 078-6388285
Aanspreekpunt e-mail mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M. Azzougarh (078-6396322)
Datum B&W Besluit 18-02-2008
Datum verzending 04-03-2009
Agendacommissie 17-03-2009
Adviescommissie 21-04-2009 themabijeenk.handhaving/veiligheid
Raad 12-05-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Via deze brief verstrekt de burgemeester u informatie over het instellen van cameratoezicht op het Leerpark. Op verzoek van het corporatiebestuur van het Leerpark en na overleg met de Hoofdofficier van Justitie heeft de burgemeester besloten cameratoezicht in te stellen in de openbare ruimte van het Leerpark voor de duur van voorlopig drie jaar. Het doel van dit cameratoezicht is preventief van aard en maakt uit van een samenhangend pakket aan beheersmaatregelen in de openbare ruimte van het Leerpark. De instelling van cameratoezicht in de openbare ruimte past binnen de doelstellingen in het MJP en voldoet aan de eisen in de nieuwe wet cameratoezicht en de bepalingen over cameratoezicht in de APV.
Gepubliceerd 25-02-2009