Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1375888

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1375888

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1375888
Onderwerp Vaststellen Marktverordening 2015 en geen wensen of bedenkingen uiten tegen het instellingsbesluit markten en de collegebesluiten
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 30-10-2014 16:13:02
Onderwerp Vaststellen Marktverordening 2015 en geen wensen of bedenkingen uiten tegen het instellingsbesluit markten en de collegebesluiten
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 167 - Markt
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C.R. Bruggeling, 4707
Datum B&W Besluit 28-10-2014
Gerelateerde zaak 1304251
Datum verzending 13-11-2014
Agendacommissie 18-11-2014
Adviescommissie 09-12-2014
Raad 16-12-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Als onderdeel van een nauwere samenwerking op het gebied van warenmarkten in de regio is een regionale marktverordening opgesteld. Hiervoor heeft van 2 tot 27 januari 2014 een inspraakperiode plaatsgevonden. De belangrijkste vernieuwing ten opzichte van de vorige marktverordening is het reguleren van de inrichting per markt, door middel van inrichtingsplannen. Het college heeft deze plannen op 28 oktober 2014 vastgesteld.

Gepubliceerd 30-10-2014