Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1369184

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1369184

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1369184
Onderwerp Vaststellen financiële opgave Agenda voor de stad op 8,7 miljoen, zes veranderingsopgaven, besparingsvoorstellen en de begrotingswijziging 215005
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2014 13:15:29
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Agenda voor de stad; Stap 2 Richting en financiele opgave domeinen Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen finaciele opgave Agenda voor de stad op 8,7 miljoen, zes veranderingsopgaven, besparingsvoorstellen en de begrotingswijziging 215005 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen finaciele opgave Agenda voor de stad op 8,7 miljoen, zes veranderingsopgaven, besparingsvoorstellen en de begrotingswijziging 215005 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype NOTITIE COLLEGE 16 OKTOBER STAP 2 AGENDA VOOR DE STAD Bijlage
Icoon voor documenttype BIJLAGE A Factsheets Domeinen Bijlage
Icoon voor documenttype BIJLAGE B VERBONDEN PARTIJEN Bijlage
Icoon voor documenttype BIJLAGE C Overzicht subsidies per domein Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage D subsidies 2014 kleiner dan € 50 000 Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad BWN Invulling Agenda van de Stad 215005 Bijlage
Icoon voor documenttype Overzicht meerjarenbegroting Bijlage
Icoon voor documenttype Instemmen met de notitie Stap 2 Agenda voor de stad; richting en financiële opgave en deze met het bijbehorende raadsvoorstel door te geleiden naar de raad B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1304645 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype A 01a Amendement De rol van de raad.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 02 Amendement Besparingsvoorstellen Agenda voor de stad.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 01 Amendement De rol van de raad.pdf Amendement