Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1369184

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1369184

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1369184
Onderwerp Vaststellen financiële opgave Agenda voor de stad op 8,7 miljoen, zes veranderingsopgaven, besparingsvoorstellen en de begrotingswijziging 215005
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2014 13:15:29
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 november 2014 15:00
Status Aangenomen
Titel A 01a Amendement De rol van de raad in de Agenda voor de stad
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit bij het besluit Agenda voor de Stad het volgende beslispunt toe te voegen: 5. stap 3 van deze fase ( het gesprek met onze partners) middels voortgangsgesprekken in de vakcommissies geïnformeerd worden.
A 01a Amendement De rol van de raad.pdf
Status Verworpen
Titel A 02 Amendement Besparingsvoorstellen Agenda voor de stad
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit het ontwerpbesluit Agenda voor de Stad onder 3. luidende " de aanvullende aanpak rondom de genoemde besparingsvoorstellen vast te stellen " Aan te vullen met de zin "waarbij met stakeholders, iedereen met belang bij de besparingsvoorstellen, wordt bedoeld."
A 02 Amendement Besparingsvoorstellen Agenda voor de stad.pdf
Status Ingetrokken
Titel A 01 Amendement De rol van de raad in de Agenda voor de stad
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit bij het besluit Agenda voor de Stad het volgende beslispunt toe te voegen: 5. stap 3 deze fase (gesprek met onze partners) in gezamenlijkheid, en met een gelijke rol voor raad en college tijdens de gesprekken, te doorlopen.
A 01 Amendement De rol van de raad.pdf