Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136844

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136844

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136844
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang locatiekeuzetraject Hostelvoorziening
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 19-02-2009 12:01:46
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 mei 2009 19:45
Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 3 maart 2009 16:00
Besluit:
De AC besluit deze raadsinformatiebrief te agenderen voor een programmakamer op 31 maart a.s. De AC spreekt als zijn voorkeur uit dat een sprekersplein over dit onderwerp op 24 maart a.s. zal plaatsvinden.