Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136844

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136844

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136844
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang locatiekeuzetraject Hostelvoorziening
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 19-02-2009 12:01:46
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang locatiekeuzetraject Hostelvoorziening
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 078-6396270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. van Nes (078-6386409)
Datum B&W Besluit 10-02-2009
Datum verzending 25-02-2009
Agendacommissie 03-03-2009
Adviescommissie 14-04-2009
Raad 12-05-2009 + 26-05-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 25 november 2008 heeft u in de adviescommissie uitgebreid gesproken over de locatiekeuze Hostel. U heeft toen met de wethouder besloten tot een time-out tot circa 1 februari 2009. Daarin zou de locatiekeuze en de daartegen ingebrachte argumenten grondig vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. En worden gezocht naar eventuele alternatieve locaties, waarbij nieuwe als eerder onderzochte plekken daarbij in beeld konden komen. Deze locaties zouden worden opgenomen op de zgn. shortlist. Daarnaast zou er een deskundigenbijeenkomst gehouden worden waarin onder andere inzicht zou worden verschaft in de doelgroep. De bijeenkomst heeft plaats gevonden op 7 januari jl. (zie RIS onder het tabblad doc) Op woensdag 28 januari heeft u namens het college een mail ontvangen waarin bijlagen waren opgenomen over de shortlist. Zodat u, voordat de betrokkenen/omwonenden en de media werden ingelicht over het besluit m.b.t. tot de shortlist, op de hoogete was van de inhoud van het besluit. De in de stukken genoemde informatie-avond heeft inmiddels plaatsgevonden en het verslag daarvan is beschikbaar (zie RIS onder het tabblad doc). In de bovengenoemde mail werd aangekondigd dat u een raadsinformatiebrief over het onderwerp zou ontvangen met de per mail toegezonden bijlagen. Dit is de betreffende raadsinformatiebrief. Deze brief spreekt verder voor zich en wordt u ter kennisname aangeboden. Half maart zal het college een definitief besluit nemen waarbij ook het resultaat van de omgevingscans wordt meegenomen. U wordt geadviseerd deze raadsinfomatiebrief te betrekken bij de behandeling van dit definitieve besluit, dat eind maart zal worden geagendeerd voor de adviescommissie en 7 april voor de raad.
Gepubliceerd 19-02-2009