Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1367354

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1367354

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1367354
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de informatiebrief van Dienst G&J ZHZ over de jaarrekening 2013, burap 2014 en de begroting 2015
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 14-10-2014 17:16:15
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 oktober 2014 14:00
Besluit:

Alle fracties spreken opnieuw hun zorg uit over de financiele en organisatorische situatie bij de Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ). De raad wil vooral toekomstgericht kijken welke producten bij de Dienst worden afgenomen en welke kostprijs hieraan hangt. Bij deze keuzes voor de toekomst wil de raad tijdig aan de knoppen draaien. De wethouder zegt toe voor 1 november a.s. de concept-Begroting 2015 naar de raad te sturen. Deze is nog opgemaakt in de oude systematiek. Vervolgens komt er elke maand een rapportage waarin de stand van zaken rond bedrijfsvoering, cultuur en productinventarisatie worden opgenomen. Dit is een rapportage die op dit moment van het DB naar het AB gaat maar vanaf heden ook met de raden gedeeld gaat worden.
Begin 2015 kunnen er dan keuzes worden gemaakt door de deelnemende gemeenten die vervolgens leiden tot een nieuw opgebouwde Begroting in maart/april 2015. De wethouder zal dit tijdpad van sturings- en rapportagemomenten op papier zetten en deze week aan de raad sturen met de toegezegde concept-begroting oude stijl.
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.