Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1367354

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1367354

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1367354
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de informatiebrief van Dienst G&J ZHZ over de jaarrekening 2013, burap 2014 en de begroting 2015
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 14-10-2014 17:16:15
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de informatiebrief van Dienst G&J ZHZ over de jaarrekening 2013, burap 2014 en de begroting 2015
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S. Aleksic, 770 4800
Datum B&W Besluit 14-10-2014
Gerelateerde zaak 1297765
Raad 28 oktober 2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de jaarrekening 2013, de eerste bestuursrapportage (burap) 2014 en de begroting 2015 van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (de Dienst). In de bijgevoegde informatiebrief brengt de Dienst een sombere financiële boodschap uit. De Dienst sluit het jaar 2013 af met een tekort van € 861.000,-- en prognosticeert een tekort voor 2014 van € 2,6 miljoen. Naast een toelichting op de financiële resultaten en prognose, informeert de Dienst ook over de vorderingen met betrekking tot het verbeterplan bedrijfsvoering en de maatregelen, die benoemd zijn naar aanleiding van het onderzoek naar financiële tekorten en de daarmee samenhangende culturele aspecten. Tenslotte laat de Dienst het weten dat de begroting 2015 pas eind maart 2015 door het algemeen bestuur definitief wordt vastgesteld. Dit wordt voorafgegaan door een voorlopige begroting 2015, die in oktober ter zienswijze wordt aangeboden.
Gepubliceerd 14-10-2014