Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136675

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136675

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136675
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarplan Integrale Veiligheid 2009
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 19-02-2009 10:45:16
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
569337 Nee Brief van burgemeester Brok over de bestuurlijke aanpak van hennepkwekerijen M.J.W.T. Hendrickx programma 14-02-2011
118541 Nee Raadsinformatiebrief over jaarplan Handhaving 2008 M.J.W.T. Hendrickx programma 16-07-2008
134585 Nee Raadsinformatiebrief over Integraal Veiligheidsprogramma 2006 2010 (IVP 2) programma 24-04-2007
118117 Nee Raadsinformatiebrief over Integraal Veiligheidsprogramma 2006 2010 (IVP 2) programma 06-04-2007
183216 Nee Raadsinformatiebrief over uitvoering motie AFAC en motie gratis bewaakte stallingen L.D.H. Arlman - Rosier programma 18-05-2009
182715 Nee Raadsinformatiebrief over vervolgacties naar aanleiding van de Jongerenmonitor 2007 J.T. de Heus programma 15-05-2009
118600 Nee Raadsinformatiebrief over Jaarverslag Handhaving 2007 M.J.W.T. Hendrickx programma 28-10-2008
144940 Nee Raadsinformatiebrief over jaarplan Handhaving 2009 M.J.W.T. Hendrickx programma 09-03-2009
116107 Nee Beantwoording van de vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de heer S. Tasgin namens de fractie van het CDA over de aanpak van hennepkwekerijen M.J.W.T. Hendrickx programma 12-01-2009