Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136675

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136675

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136675
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarplan Integrale Veiligheid 2009
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 19-02-2009 10:45:16
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 mei 2009 14:00
Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen.
Vergadering - Veiligheid & Handhaving - dinsdag 21 april 2009 20:15 - Adviescommissie
Besluit:
ter kennisname agenderen in de raad van 12 mei 2009.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 3 maart 2009 16:00
Besluit:
De AC stemt in met de behandelsuggestie. Naar aanleiding van een opmerking van de heer Van Dongen, om ook de scholen te betrekken bij de themabijeenkomst, besluit de AC in mei een aparte bijeenkomst te organiseren over het thema school + veiligheid.