Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136675

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136675

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136675
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarplan Integrale Veiligheid 2009
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 19-02-2009 10:45:16
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarplan Integrale Veiligheid 2009
Programma Veiligheid
Onderwerplijstnr 119 - Integrale Veiligheid
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder R.J.G. Bandell
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 639 8285
Aanspreekpunt e-mail mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Tuijl, Vincent van (V.P.F.)
Datum B&W Besluit 10-02-2009
Datum verzending 25-02-2009
Agendacommissie 03-03-2009
Adviescommissie 21-04-2009
Raad 12-05-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het bijgevoegde jaarplan Integrale Veiligheid is de uitwerking van het Integraal Veiligheidsprogramma 2006-2010 (IVP2) voor het jaar 2009. In het jaarplan hebben de gemeentelijke sectoren, regionale diensten, politie en Openbaar Ministerie hun gezamenlijke maatregelen en activiteiten vastgelegd. In het IVP2, dat de raad op 24 april 2007 heeft vastgesteld, is afgesproken om in 2008 een zogenaamde midtermreview op te stellen van het IVP. De resultaten hiervan zijn verwerkt in hoofdstuk 2 van het voorliggende jaarplan. Uit de eveneens bijgevoegde recente politiecijfers en cijfers van het Openbaar Ministerie blijkt dat de uitkomsten van de midtermreview een betrouwbaar beeld geven. In het laatste kwartaal van 2008 heeft de Agendacommissie ingestemd met het voorstel van de fractie Beter Voor Dordt om n.a.v. het jaarplan handhaving 2008 en het jaarverslag handhaving 2007 een themabespreking handhaving te agenderen in de Dordtse Kamers. Hierbij is het de fractie primair te doen om de handhaving van de sociale veiligheid (overlast, verkeer en jeugd) en secundair om een gedachtewisseling met collega's en college over milieuhandhaving (meer in het bijzonder geluidsoverlast). Voor het eerste punt zouden politie en organisaties uit het jongerenwerk uitgenodigd kunnen worden; voor het tweede de milieudienst ZHZ. Op verzoek van de fractie van het CDA kunnen de antwoorden op de art. 40 vragen over de aanpak van hennepkwekerijen in de themadiscussie worden betrokken. Op 13 januari 2009 heeft de Agendacommissie besloten om voor deze themavergadering ook het jaarplan integrale veiligheid te agenderen.
Gepubliceerd 19-02-2009