Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136596

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136596

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136596
Onderwerp 3c. Groslijst adviescommissie d.d. 17 december 2008
Ingekomen/gepubliceerd 18-12-2008 16:54:16
Onderwerp 3c. Groslijst adviescommissie d.d. 17 december 2008
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Toelichting 3c. Groslijst adviescommissie d.d. 17 december 2008 - met speciale aandacht voor bijgaande memo's inzake: • Raadsvoorstel Pand Steegoversloot (gros. 230e) • Correspondentie Dubbeldammers (gros. 519 e.v.) • Presentatie RADAR en bezoek tentoonstelling
Gepubliceerd 18-12-2008