Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136564

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136564

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136564
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jongerenmonitor 2007 (687)
Ingekomen/gepubliceerd 16-12-2008 00:00:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jongerenmonitor 2007 (687)
Programma Sociale Infrastructuur
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Raadsinformatiebrief over Jongerenmonitor 2007 (687)

Elke vier jaar verschijnt er een jongerenmonitor, waarin ontwikkelingen en trends worden geschetst op het beleidsterrein jeugd en jongeren in brede zin. Zojuist is de Jongerenmonitor 2007 verschenen. In de bijbehorende raadsinformatiebrief geeft het college u een overzicht van positieve en negatieve ontwikkelingen en een beschrijving van de meest opvallende uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast maakt het college melding van een zestal beleidsaanbevelingen, dat het naar aanleiding van de jongerenmonitor op de diverse betrokken domeinen heeft geformuleerd. U wordt in de gelegenheid gesteld over de inhoud van de jongerenmonitor en de raadsinformatiebrief, en in het bijzonder over de beleidsaanbevelingen van het college, uw opvattingen kenbaar te maken. Bijgaand ontvangt u alleen de raadsinformatiebrief. De Jongerenmonitor 2007 zelf is u vorige week al toegezonden bij de uitnodiging voor de themabijeenkomst jeugd op 6 november 2008 en is daarnaast als gekleurde versie op het RIS geplaatst. De monitor komt op 6 november oriƫnterend aan de orde

Gepubliceerd 16-12-2008