Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136536

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136536

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136536
Onderwerp Trillingshinder Wijnstraat
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-12-2008 00:00:00
   
Vergadering - Adviescommissie - dinsdag 16 december 2008 19:45
Besluit:
De voorzitter meldt dat mevrouw De Haan ondanks de eerdere aankondiging toch niet zal inspreken, zij heeft een mail gestuurd, met daarin haar bijdrage voor het gesprek. Deze mail wordt uitgedeeld.
De heren V. Drexhage en L. Straver spreken respectievelijk namens het bewonercomité Wijnstraat Noord en omgeving en Prinsenpoort in. De heer Drexhage deelt zijn inspreekbijdrage hierbij uit. De raadsleden stellen enige verhelderende vragen aan beide heren.
Hierna vindt de inhoudelijke behandeling van de raadsinformatiebrief plaats.
De wethouder beantwoordt de aan hem gestelde vragen en gaat in op wat de insprekers hebben ingebracht.

Na inhoudelijke bespreking besluit de adviescommissie te adviseren deze raadsinformatiebrief als ter kennisnamestuk te agenderen voor de raad van 6 januari 2009.